Vedenie účtovníctva a daňové priznania

Legislatíva na Slovensku sa v oblasti daní a odvodov,  účtovníctva, zákonníka práce a miezd neustále mení. Veľké firmy a obchodné spoločnosti majú špeciálne školených zamestnancov, ktorí toto všetko neustále sledujú. Naša firma  sa úzko špecializuje na „drobných“ živnostníkov, ktorí takýchto špecialistov nemajú.