Účtovníctvo

Vedenie účtovníctva a daňové priznania vypracovávame po dohode s klientom buď jeden krát za rok, alebo mesačne prípadne kvartálne. Našou cieľovou skupinou sú živnostníci nezapísaní v obchodnom registri a zamestnanci, ktorí v priebehu roka zmenili zamestnanie a nepožiadali zamestnávateľa o ročné zúčtovanie miezd. Podmienky a platbu si dohodneme na individuálnom stretnutí.

Vedenie účtovníctva a daňové priznania – produkty :

vedenie jednoduchého účtovníctva

daňová evidencia

paušálne výdaje

daňové priznanie typu „A“ – daň z príjmu zamestnancov

daňové priznanie typu „B“ – daň z príjmu SZČO (daň z prenájmu nehnuteľností, daň z predaja nehnuteľností)

účtovná závierka a výkazy

daňové priznanie k DPH

kontrolný výkaz

súhrnný výkaz