Sprostredkovanie

Sprostredkovanie finančných služieb vychádza z potrieb klientov. Riešime sprostredkovanie financií na bývanie – teda všetky typy hypoték vo vybraných komerčných bankách a stavebných sporitelniach. S úvermi bezprostredne súvisí aj poistenie. Poistenie robíme však nielen k úverom, ale sprostredkujeme aj všetky druhy životných, majetkových cestovných poistení ako aj poistení zodpovednosti.

Sprostredkovanie finančných služieb  – produkty:

hypotekárne úvery

stavebné úvery a medziúvery

podnikateľské úvery (investičné, bezúčelové)

poistenie (životné, úrazové,  rizikové)

poistenie nehnuteľností (domy, byty, podnikateľské objekty)

poistenie áut (PZP, havarijné)

poistenie zodpovednosti za škodu

cestovné poistenie

stavebné sporenie (detské, rodinné, individuálne)

II. pilier do dôchodku