Poradenstvo

Poradenstvo v ekonomickej oblasti je veľmi individuálne. Základom je potreba klienta. Každého klienta riešime ako samostatný projekt. Informácie, ktoré dostávame  ako aj poradenstvo, ktoré poskytujeme sú veľmi dôverné a sú zaznamenané vo Finančnej analýze. Podmienky a platbu za poradenstvo v ekonomickej oblasti si dohodneme na individuálnom stretnutí.

Poradenstvo v ekonomickej oblasti – produkty :

komplexná finančná analýza

návrh možných riešení podľa potrieb klienta, ktoré sú realizovateľné na trhu