Poradenstvo v ekonomickej oblasti

Ekonomické poradenstvo je o efektívnom využívaní všetkých dostupných zdrojov peňazí. V zdravom rozpočte  príjmy prevyšujú výdaje. Z pravidelných príjmov treba pravidelne odložiť 10% pre seba, max 60% spotrebovať a zvyšných max 30% mať na budúce investície, prípadne na splátky pôžičiek . Ako na to ? Príďte sa poradiť.