Doučovanie matematiky základná a stredná škola

Matematika je  veľmi jednoduchá veda. Poznáme len 4 základné počtové úkony +plus, -mínus, *krát a /deleno a desať číslic 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.  Všetko ostatné je len ich kombinácia.

Deti na rozdiel od nás dospelých úplne prirodzene vedia podvedome a logicky správne uvažovať, kombinovať a počítať . Blok nastane vtedy, keď niekto poukáže na to, že  matematika je   „veľmi ale veľmi “ ťažká.