Vedenie účtovníctva a daňové priznania

Legislatíva na Slovensku sa v oblasti daní a odvodov,  účtovníctva, zákonníka práce a miezd neustále mení. Veľké firmy a obchodné spoločnosti majú špeciálne školených zamestnancov, ktorí toto všetko neustále sledujú. Naša firma  sa úzko špecializuje na „drobných“ živnostníkov, ktorí takýchto špecialistov nemajú.

5 dôvodov, prečo by ste mali využiť práve naše služby:
Nemusíte zamestnávať vlastnú účtovníčku ani daňového špecialistu
Spracovávame jednoduché účtovníctvo, účtovnú závierku, daňovú evidenciu
Spracovávame daňové priznania dane z príjmu , DPH, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz
V rámci daňových priznaní vám zabezpečíme uplatnenie všetkých zákonných nárokov zo strany štátu
A to všetko pod jednou strechou