Poradenstvo v ekonomickej oblasti

Ekonomické poradenstvo je o efektívnom využívaní všetkých dostupných zdrojov peňazí. V zdravom rozpočte  príjmy prevyšujú výdaje. Z pravidelných príjmov treba pravidelne odložiť 10% pre seba, max 60% spotrebovať a zvyšných max 30% mať na budúce investície, prípadne na splátky pôžičiek . Ako na to ? Príďte sa poradiť.

Nami poskytované ekonomické poradenstvo vždy pozostáva z nasledujúcich krokov:
FINANČNÁ ANALÝZA existujúceho stavu príjmov a výdajov
CIEĽ – ktorý chce klient dosiahnuť
PLÁN – konkrétna schéma – ako môže klient dosiahnuť svoj ciel
REALIZÁCIA plánu
KONTROLA dosiahnutého cieľa